5K RUN Results

Male Category

Rank Name Race No Time
1 Achuyt Parajuli 440 0:21:14
2 Tek Bahadur Basnet 460 0:23:26
3 Man Prakash Rai 437 0:30:26
4 Santosh Rai 436 0:32:28
5 Rabin Nemang 433 0:32:50
6 Amulya Rai 448 0:32:55
7 Nischal Oli 444 0:37:25
8 Gyanendra Gurung 450 0:37:43
9 Adrenae Mach Davis 439 0:38:04
10 Nicholas 463 0:39:25
11 Susan Manandhar 431 0:39:58
12 Sarvodaya Thapa 446 0:39:59
13 Sangam Silpakar 445 0:40:04
14 Shaan Sub Rana 447 0:40:35
15 Saurarv Manandhar 430 0:40:40
16 Kesan Tuladhar 441 0:41:23
17 Vivek Thapa 432 0:46:07
18 Gaurav Man Shrestha 451 0:46:22
19 Tony Prajapati 452 0:46:22
20 Alex 464 0:47:18
21 Pranesh Malla 443 0:48:59
22 Lacey Moore 434 0:50:13
23 Bikash Basukala 458

Female Category

Rank Name Race No Time
1 Pancha Maya Tamang 442 0:32:16
2 Nataliia Suyrdenko 435 0:32:37
3 Bronwyn 462 0:36:32
4 Suyam Ghale 449 0:33:19
5 Mervy 465 0:39:25
6 Cathleen Anjoo 438 0:45:37
7 Geetanjali Rai 455 0:45:45
8 Jill 459 0:47:30
9 Rhea Pradhan 453 0:49:03
10 Puspanjali Rai 456 0:49:45
11 Marian Hodging 461 0:50:22
12 Clare Hawker 454 1:03:16
13 Shirpa Joshi 457