Day: 29th April.

 

Rank Bib No Name Time Remarks
1 20 Raj Kumar Shrestha 0:11:00
2 14 Suraj Rana Magar 0:11:44
3 13 Okesh Raj Bajracharya 0:11:49
4 10 Dipak Sing 0:12:39
5 15 Tek Bahadur Basnet 0:13:21
6 8 Lalit Bahadur Khamcha 0:13:23
7 7 Dharma Nagarkoti 0:13:24
8 19 Eddie Ruvino 0:13:52
9 17 Laxmi Magar 0:14:26 women 1
10 12<%